Bushing Clutch Space VNB GT GTR VBB VGLA-B Sprint Rally Cosa PE PX T5

$4.00

Bushing Clutch Space

Size: O24 x 28 mm x th17.4 mm

Fits: Vespa VNB / GT / GTR / TS / VBB / VGLA-B / GL / Sprint / V / Rally / Cosa / PE / PX / T5 

Piaggio Part Number: 59365